خاطرات

m_arab

خاطره آقای فخیمی

بسمه تعالی مهر ماه سال ۱۳۶۶ در مرکز تربیت معلم دارالفنون تهران ثبت نام کردیم. حدوداً اواخر مهرماه بود که در مراسم صبحگاه توسط ریاست

ادامه مطلب »